חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל תוך שבעה רשאי לצאת מביתו להצביע בבחירות לכנסת?

תשובה:

מותר לצאת מביתו לצורך גדול או לצורך דבר האבד. ברמ"א (סימן שצג' סעיף ב) כתב שאסור לצאת חוץ לביתו לטייל או למשא ומתן וכו' אולם אם צריך לדברים הצריכים כגון דבר האבד מותר לו.
מכאן מסיק בעל האתר מתוך סברה והשקפה אישית שבחירה בבחירות הנה מצוה ובודאי נחשב לדבר האבד, והרב יוסף רימון מאלון שבות אמר לי שאחרי 3 ימים אפשר לצאת להצביע. לכן ישאל כל אחד את רבו כיצד לנהוג?

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן כא' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה