חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל תוך שבעה רשאי לצאת מביתו להצביע בבחירות לכנסת?

תשובה:

מותר לצאת מביתו לצורך גדול או לצורך דבר האבד. ברמ"א (סימן שצג' סעיף ב) כתב שאסור לצאת חוץ לביתו לטייל או למשא ומתן וכו' אולם אם צריך לדברים הצריכים, כגון :דבר האבד אזי מותר לו.
מכאן מסיק בעל האתר מתוך סברה והשקפה אישית שבחירה בבחירות הנה מצוה ובודאי נחשב לדבר האבד, והרב יוסף רימון מאלון שבות אמר לי שאחרי 3 ימים אפשר לצאת להצביע. לכן ישאל כל אחד את רבו כיצד לנהוג?

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן כא' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בחירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה