חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין בנתינת צדקה עבור הצלת נפשות ופדיון שבויים?

תשובה:

צדקה עבור הצלת נפשות קודמת לכל נתינה אחרת. ובכלל זה הצלת נפשות רוחנית, פידיון שבויים, צרכי רפואה לחולה שיש בו סכנה ר"ל, השתלות או הטסות לחוץ לארץ והכל עפ"י דעת פוסקים ומומחים והכרעת גדולי ישראל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק יא, סעיף לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה