חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמחייבים אותו לשלם דמי הצמדה בגלל איחור בתשלום, נחשב הדבר לריבית?

תשובה:

מי שאיחר לשלם דמי שכירות וכו', יש להקל לשלם את ההצמדה אם דורשים זאת ממנו ולא מוותרים לו על דמי ההצמדה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א' פרק טז סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ריבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה