חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא במחשב של אדם אחר ללא ידיעתו?

תשובה:

חדירה למחשב פרטי או ציבורי - יש איסור להיכנס לתוך מחשב של אדם אחר להציץ בכתביו האישים ולראות את סדר יומו על המחשב, ללא רשותו. ואפילו לתוך ביתו של אדם יש איסור להציץ  *


 
כתב הכלבו סימן קטו שיש חרם דרבינו גרשום שלא לראות בכתב ששולח אדם לחבירו בלא ידיעתו ובלא רשותו.
וכן הובא בבאר הגולה יור"ד סוף סימן שלד שהחרים רבינו גרשום מאור הגולה לראות בכתב חבירו שלא ברשותו אלא אם כן זרקו.
ונראה שהוא הדין לעניין מחשב אישי שבו כתובים מכתבים אישיים של בעל המחשב. ובפרט כשמשתמש במחשב ללא אישור נחשב לשואל שלא מדעת שדינו כגזלן.
  . 

 

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01964.html#HtmpReportNum0042_L2

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מחשב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה