חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להקדים את אמירת 'אנעים זמירות' לסוף שחרית כיוון שבסוף התפילה אינו נאמר בכבוד?

תשובה:

מותר ויש לומר את 'שיר הכבוד' בייראה גדולה. אבל גם אז עדין יש לומר את 'עלינו לשבח' בייראה גדולה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב' סימן קב וראה גם רבבות אפרים חלק ו סימן קסד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה