חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שאינו יכול לבדוק את החמץ בליל י"ד, האם יבדוק ביום י"ד או בליל י"ג?

תשובה:

מי שאינו יכול לבדוק את החמץ בליל י"ד, עדיף שיבדוק בליל י"ג מאשר ביום י"ד.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ד סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה