חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מהי ההלכה לגבי הקדמת כניסת שבת בגין שעון קיץ?

תשובה:

בהקדמת שבת בשעון קיץ, יש צד של שלום בית על מנת שהילדים ישתתפו בסעודת שבת. ראוי שכאשר יחזור הבעל מתפילת ליל שבת השולחן יהיה ערוך והנרות דולקים.

ספר: שו"ת שואלין ודורשין

מקור: ג' עמוד יט בשם הגר"א נבנצל. הובא בשו"ת אבני דרך ו' סימן לח

תשובה נוספת:

הרוצה להקדים את השבת, כגון בשעון קיץ, יכול לקבל את השבת מפלג מנחה (כשעה זמנית ורבע לפני השקיעה), הרשות בידו ואז חלים עליו כל דיני שבת. ואם קבל את השבת לפני כן לא עשה ולא כלום, ואם הדליק נרות שבת צריך לכבותם ולהדליקם שוב בברכה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מו' סעיף ד וכן פרק מג סעיף יב וראה שו"ת תרומת הדשן חלק א שאלה א

תשובה נוספת:

אם הבעל קבל את השבת מוקדם יותר אין הדבר מחייב את האשה לקבל שבת.

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: שו"ת אמנות תשס"ג

מקור: חלק ז סימן נט ענף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה