חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להקליט דברי תורה של מי שמאריך בסעודה שלישית ועדין לא הבדיל?

תשובה:

רב או אדמו"ר שמאריך בסעודה שלישית ולכן עדין לא הבדיל, ורוצים אחרים להקליט אותו כאשר הוא נושא דברי תורה, מותר  להקליטו אם המקליט הבדיל לעצמו. כל זאת מותנה שהדרשן אינו יודע שמקליטים אותו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קא (וראה הערה שם קכד')

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה