חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להקפיא מאכלים לצורך ימות חול?

תשובה:

אסור בשבת להקפיא מאכלים לצורך ימות חול, כיוון שזו הכנה משבת לימי חול.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: שבת חלק ה פרק קג סעיף כ

תשובה נוספת:

מותר לכתחילה להקפיא אוכל בשבת, אם כוונתו שהאוכל לא יתקלקל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק י הלכה ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה