חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי לא ראוי להיות שליח ציבור, בפרט לא בימים הנוראים?

תשובה:

בדורנו נוהגים להקל ולאפשר להיות שליח ציבור גם מי שאשתו הולכת ללא כיסוי ראש, וכן למי  שיש לו טלוויזיה בביתו וכן מי שתובע את חבירו בבית משפט חילוני,  בכל אלה פסק הגר"מ מרדכי אליהו שניתן בדורנו להקל כיון שבכל אלה אנשים אינם מבינים את חומרת הדבר.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה נספח ח' ענפים 13-18 בשם הגר"מ מרדכי אליהו. וראה בנספח ח' ענף 16 עוד דברים שפוסלים מלהיות ש"ץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה