חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשכנים להרחיק כלב של שכן המפחיד את העוברים ושבים?

תשובה:

כלב של אחד הדיירים שמפחיד ומבהיל את העוברים ושבים, אולם שאינו נושך, והתרו בו בבעליו שיסלקנו, אסור להם לסלק את הכלב אלא עליהם לבוא בדברים עם בעליו עד שיסלקו בעצמו.
אולם, אם מדובר בכלב הרגיל לנשוך ואינו שומרו כראוי מותר להרגו ללא ידיעת הבעלים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן תט סעיף ג ובהערה וראה שו"ע סימן שצז סעיף ב וראה בית יוסף סוס"י שפ

תשובה נוספת:

יש חובה לקשור כלב רע, כשבהגדרה הכוונה לכלב שנושך, מתנפל או מפחיד אנשים.
כלב שנשך 3 פעמים יש לסלקו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סעיף תנה, וכן חלק ב סעיף שצז וראה שו"ע חו"מ תט, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בעלי חיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה