חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להרטיב ביום טוב את המגבת שעוטפת את הלולב, או להוסיף מים בכלי בו נשמרים ארבעת המינים?

תשובה:

ביום טוב מותר להחזיר את ארבעת המינים לתוך כלי מים שהיו בו לפני כן, ואף מותר להוסיף מים לכלי. אולם אין להחליף את המים שבכלי או לקחת כלי חדש ולמלאו במים למטרה זו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ה סעיף ז וראה שו"ע סימן תרנד, א. וראה ילקוט יוסף קצוש"ע ח"ב סימן תרנד, סעיף ב

תשובה נוספת:

אם המגבת יבשה לגמרי אזי אסור להרטיבה אולם אם המגבת רטובה מעט יהיה מותר ביום טוב לשים בה מים .

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: אורח חיים שאלה 486 בשם הרב חיים פנחס שיינברג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה