חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להרוג בשבת נחש, עקרב, צירעה, דבורה או חרקים?

תשובה:

מותר להרוג בשבת  כל חיה ורמס שנשיכתם מסכנת חיי אדם, ולכן מותר להרוג נחש, עקרב צהוב , וכן צירעה, דבורה הנמצאים ליד אנשים הרגישים לעקיצתם, והוא הדין לגבי כל בעל חיים הממית, או חרקים אשר יש חשש לגביהם שיעבירו מחלות מסוכנות. ומותר להרגם גם כשעדין רחוקים ואינם רודפים אחרי האדם.
מאידך, בעלי חיים שנשיכתם או עקיצתם גורמת לכאבים מרובים, אבל לא ממתיים, והם אינם רודפים אחרי אדם, אולם יש  חשש שירדפו אחר כך אחר אדם אזי מותר לצודם, ואם אי אפשר אזי מותר להורגם דרך הילוכו מבלי שייראה שמתכוון להורגם בכוונה. אם הם רודפים אחרי אדם ואי אפשר לצודם אזי מותר להורגם בדרך רגילה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כה' סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה