חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לעשות כושר ולהרים משקולות?

תשובה:

מותר בשבת לעשות כושר ולהרים משקולות אם זה רק למטרת תענוג.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א עמוד 193 וראה שו"ע או"ח שא' סעיף ב

תשובה נוספת:

אין להרים משקולו בשבת.

פוסק: הרב אפרים גרינבלט

ספר: שו"ת רבבות אפרים

מקור: חלק א סימן רכג אות ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה