חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת הרצאה בנושא חול בבית כנסת?

תשובה:

מותר לתת בבית הכנסת הרצאה בנושא חול, בתנאי שההרצאה תכלול דברי חיזוק ועידוד לשמירת התורה (כולל עריכת סימינרים לקירוב רחוקים). כמו כן מותר לתת שיעור לנשים בבית הכנסת בשעה שאין שם גברים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קנא סעיף כו

תשובה נוספת:

נראה שאין זה מתאים שאשה תעביר שיעורים לגברים ונשים בין אם השעור ניתן בבית הכנסת בין אם במקום אחר ואפילו עם מחיצה בין גברים לנשים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' סימן קיא

תשובה נוספת:

בבית כנסת מותר לתת שעורי קודש. בשו"ת שרידי אש התיר זאת בתקופת השואה כדי שלא ילכו לבית כנסת רפורמי וגם אז בשעת הדחק, שהמרצה היה יהיה ירא שמים ושיאמרו דברי תורה או תהלים לפני כן וכן שלא יהיו ויכוחים או דיונים בנושא ההרצאה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א עמוד 117

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה