חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת הרצאה לנשים בבית כנסת באזור של הגברים?

תשובה:

יהיה מותר לתת בבית הכנסת הרצאה בנושא חול, בתנאי שההרצאה תכלול דברי חיזוק ועידוד לשמירת התורה (כולל עריכת סימינרים לקירוב רחוקים). כמו כן מותר לתת שיעור לנשים בבית הכנסת בשעה שאין שם גברים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קנא סעיף כו

תשובה נוספת:

כבר נהגו במקומות רבים שנשים נכנסות לבי כנסת לעזרת גברים לשמוע דברי תורה וכו', ולכן הנח להם לישראל.

פוסק: הרב יוסף בר שלום

ספר: שו"ת ויצבור יוסף

מקור: חלק ב סימן לד בסיכום

תשובה נוספת:

נראה שאין זה מתאים שאשה תעביר שיעורים לגברים ונשים בין אם השעור ניתן בבית הכנסת בין אם במקום אחר ואפילו עם מחיצה בין גברים לנשים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' סימן קיא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה