חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהשאיל טליתו לעולה לתורה או לכהן לדוכן, יהיה צריך לחזור ולברך על הטלית כאשר יחזירו לו את הטלית?

תשובה:

מי שהשאיל טליתו לעולה לתורה או לכהן לדוכן, לא צריך לחזור ולברך על הטלית כאשר יחזירו לו את הטלית.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן יב וכרמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טלית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה