חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם השוכר רשאי לדרוש מבעל הדירה לשלם לו עבור דברים שהשביח את הבית ששכר?

תשובה:

אם מדובר בהשבחה הכרחית, גם אם המשכיר לא מוכן לתקנן, כגון, תיקון דלת או חלון ותיקן שלא מדע המשכיר, רשאי לתבוע את הכסף מהמשכיר. כל השבחה שהשוכר השביח את הדירה ללא ידיעת המשכיר, אם מדובר בדברים שאפשר לפרק ולהוריד בלי שהקירות יזוקו, אזי יפרק ויקח איתו. ואם מדובר בשבח שאי אפשר לפרק, כגון צביעת הקירות, התקנת ארונות קיר וכו', וכוונתו הייתה להשביח לטובת עצמו בתקופה שגר שם הגם שהשביח אגב כך את הבית, אזי אין המשכיר חייב לשלם לו ויש אומרים שכן צריך לשלם לו.

פוסק: הרב שמואל יהודה בריסק

ספר: משפט שי - חושן משפט

מקור: שכירות פרק ה סעיפים קב - קי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה