חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקרה של מציאת צ'יק?

תשובה:

צ'יק אשר הוסב למישהו אחר, דהיינו שהמוטב חתם מאחור, הרי זה סימן שהצ'יק הועבר הלאה, ואיננו יודעים לכמה גורמים הוא הועבר. ומכיון שאי אפשר לדעת מי האחרון שהצ'יק הוסב לו הרי אין להחזירו. כמו כן המוצא אינו רשאי לפדותו כיון שאין אדם מתייאש מצ'יק שאבד שהרי בדעתו ליטול כסף אחר במקומו.

פוסק: הרבנים ד.כ,ץ, י.בלוך.ע.רכניץ

ספר: משפטי ארץ שו"ת

מקור: אבידה ומציאה עמוד 281 וראה פתחי חושן, אבידה פרק ז הערה מ.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה