חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לעשר כספים מכספי דמי שכירות?

תשובה:

יש לעשר כספים מדמי שכירות דירה, אולם אם שכר כנגדה דירה במקום אחר, אזי יקזז וישלם מעשר כספים רק אם נותר לו עודף מההשכרה וההוצאות.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ט סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה