חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשכיר או להשאיל דירה למחלל שבת?

תשובה:

מותר להשכיר דירה למחלל שבת כיון שהדירה אינה מיוחדת לאיסור, ויכולים להשתמש בה בהיתר בשבת.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ז סימן צז ענף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה