חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשליך חמץ לפחי אשפה ציבוריים או שחייב לשורפו?

תשובה:

מותר להשליך חמץ לפחי אשפה ציבוריים, לפני זמן איסור חמץ.
המחמירים יפגמו את החמץ הנותר ואחר כף ישלכו לאשפה.

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן טו

תשובה נוספת:

מי שחולה ואינו יכול לשרוף את החמץ וגם אינו יכול לתת לשליח שישרפנו, יזרוק את החמץ לבית הכסא.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק נו סעיף ו

תשובה נוספת:

מבחינה הלכתית אפשר לבער את החמץ בערב פסח  בדרכים הבאות:
לפוררו ולפזרו ברוח, לפוררו ולזרוק אותו לים או לנהר, לפגום בחמץ באמצעות שפיכת אקנומיקה או חומר אחר  עליו שלא יהיה ראוי למאכל כלב, אבל יש לעשות זאת לפני שהגיע מועד זמן איסורו. וכן אפשר לזרוק את החמץ לשירותים ולרוקן עליו את המים ממיכל האסלה.
אולם נהוג להדר במצווה זו ולבערו בשריפה, ולאחר שנשרף כזית מן החמץ  אפשר לומר את הביטול.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק ה' סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה