חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקחת קליפות שנותרו על השולחן ולהשליכם לאשפה?

תשובה:

מותר לפנות מהשולחן ביד קליפות וגרעינים ולהניחם בפח.
ומותר לעשות זאת גם בשני שלבים, כגון שבתחילה יפנו אותם לצד השולחן, ואחר כך יפנו אותם לפח.
המפצח גרעינים אף על פי שהקליפות מוקצה, מותר להוציאן מפיו ולהשליכם לפח או להניחם על צלחת. וכן מותר לפנות את הלכלוך שהצטבר על המסננת בכיור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חל ב פרק כג סעיף יב

תשובה נוספת:

קליפות הם מוקצה, לכן מותר להשליכם על ידי דבר אחר. כגון, אם המפה הינה חד פעמית, לוקח הכל במפה ובתנאי שיש בתוך המפה גם מאכלים הראויים שאז הפסולת מתבטלת אליהם. ואם אין המפה חד פעמית, יאסוף את הקליפות עם מגב וכו' לתוך הצלחת ויתן בצלחת דבר היתר כמזלגה וכו'. ואם רוצה להמשיך לשבת ליד השולחן והקליפות והפירורים מפריעים לו ונחשבים מאוסים בעיניו אזי מותר להסירם בידו.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ט פרק יג סעיף טו וראה שו"ע סימן שח סעיפים כז, ובמשנה ברורה ס"ק קטו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה