חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשפיע על אדם לעבור לעבוד אצלו?

תשובה:

אסור להשפיע על אדם אשר עובד אצל מעסיק אחר, לעבור לעבוד אצלו, גם אם עדין לא התחיל לעבוד אולם אולם סיכם את תנאי העסקתו או שנמצא באמצע משא ומתן.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק כג סעיף יב - יד וראה ברמ"א רלז סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה