חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להשקיע ממון ברופאים נוספים כאשר החולה כבר ללא הכרה מספר שנים ולדעת הרופאים לא יחזור להכרה?

תשובה:

גם כשהרופאים אומרים שלא יחזור להכרה בדרך הטבע יש להשתדל להצילו ולא לחוס על שום אמצעים.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני סימן תמח ( מדובר בשאלת בנים לגבי אב זקן)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה