חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשקיע כספים של קרן צדקה הכוללת גם כספי מעשר כספים בניירות ערך?

תשובה:

באופן עקרוני מותר להשקיע כספי מעשר שני לטובת עניים בשני תנאים.
תנאי ראשון  - שישארו חלק מכספים שניתן יהיה מהם לתת בכל עת לעני שיבוא לבקש צדקה.
תנאי נוסף - שהמשקיעים יקבלו עליהם שבמקרה של הפסד מסכום הקרן שהשקיעו שההפסד יזקף על חשבונם ולא על חשבון כספי מעשר שני.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן עו סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה