חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא תהליך השריית הבשר שיש לעשות לפני מליחת הבשר?

תשובה:

א. לשרייה הקודמת למליחה שתי מטרות: 1. להסיר דם שעל הבשר מבחוץ, כדי שלא ייבלע על ידי המלח פנימה לתוך הבשר. 2. לרכך את הבשר, כדי שהמלח יוכל לעשות את פעולתו ולשאוב את הדם שבתוך הבשר.

ב. בשר קפוא שלא הוכשר, יש להפשירו לפני שמכשירים אותו. אין להפשירו בתנור או במיקרוגל וכדומה, ואף אין לשרותו במים חמים, אלא מניחים לו להפשיר מעצמו, כדי שהבשר לא יתבשל עם הדם שבתוכו. בדיעבד, אם שרו את הבשר במים חמים שבכלי שני (מים שהועברו מהכלי שבו התחממו לכלי אחר), הוא לא נאסר, ובשעת הדחק ניתן לעשות כך גם לכתחילה.[1]

ג. כל מקום בבשר שנראה שצרור בו דם, יש לעשות בו חתך קודם המליחה, כדי לאפשר לדם לצאת.[2]

ד. לדעת השולחן ערוך די בשטיפה של כל הבשר, ואילו לדעת הרמ''א צריך גם לשרותו במים למשך חצי שעה. כיום נהוג גם אצל הספרדים לשרות את הבשר לפני מליחתו. כשהשעה דוחקת, ניתן (גם לאשכנזים) להסתפק בשרייה קצרה ולהדיחו היטב.[3]

ה. נהגו לייחד כלי מיוחד לשרייה, מכיוון שאנו חוששים שהכלי יבלע דם שהוא אסור. אכן, מי שמולח בשר באופן חד פעמי, יכול לשרות את הבשר בכלי רגיל, וישטפנו היטב לאחר השרייה.

ו.  בתום השרייה יש להניח למים לטפטף כדי שהמלח לא יימס, אך אין לייבש את הבשר לפני מליחתו, כי אנו מעוניינים שהבשר יישאר לח כדי שהמלח ידבק בו.

[1]  שו"ע ורמ"א, יו"ד סימן סח,יא.

 [2]  שו"ע סימן סז,ד.

 [3]  שם סימן סט,א; הכשרות, הרב פוקס עמ' רמד הערה קעב.

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ד עמוד 60

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה