חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתיל באדם אבר מבהמה טמאה?

תשובה:

אין בעיה הלכתית
בשימוש באברים של בעל חיים להצלת בני אדם, הדבר
נכון ביחס לכל בעל חיים כולל קופים או
חזירים שכן אם אמנם יתברר שהשתלת
איברי חזיר הם יעילים להצלת חיי אדם
אין כמובן כל מניעה הלכתית להשתמש
בהם. השאלות ההלכתיות שלכאורה
נוגעות לעניין זה הם, כשרות בעלי החיים
בלתי רלוונטי לחלוטין שכן לא
מדובר באכילת האיברים ואין איסור
הנאה מחזיר או מקוף. ובוודאי כאשר
מדובר בפיקוח נפש צער בעלי חיים
אין איסור זה חל כאשר הורגים בעל חיים
לצורך שימוש של בני אדם קל וחומר
כאשר מדובר בפיקוח נפש. לגבי סיכון למושתל
הדבר יהא תלוי במידת הסיכון מול
הסיכוי לחולה שיש לו חיי שעה בלבד.
לגי סיכון אנושי החשש מפני התפשטות
מגיפות של נגיפים הוא כנראה חשש
אמיתי ועל המדענים להכריע מתי וכיצד
תיפטר בעיה זו. (אינציקלופיה הלכתית רפואית חלק ג,)

פוסק: הרב שטיינברג אברהם

ספר: אנציקלופדיה הלכתית רפואית

מקור: חלק ג השתלת אברים סעיף ד עמוד 97

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה