חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל רשאי להשתתף בסעודת בר מצווה?

תשובה:

אבל בתוך י"ב חודש לאבלותו, י"א שרשאי להשתתף בסעודת בר מצווה, כשהנער דורש בתורה או כשהסעודה היא באותו יום שנעשה בר מצווה (דגול מרבבה יו"ד סי' שצ"א סעיף ב'). ויש שחולקים על כך (טוב טעם ודעת ח"ג, סי' פ"ו).

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ב', עמ' ע"ב, סעיף י"ז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה