חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לדרוש מנוסע שהצטרף לנסיעה שהוזמנה להשתתף בתשלום לנהג?

תשובה:

כאשר מדובר לפני תחילת הנסיעה יהיה מותר למזמין הרכב לדרוש מהנוסע המצטרף להשתתף בתשלום לנהג, אולם אם מדובר שביקש ממנו בגמר הנסיעה אזי ייתכן ומבחינה הלכתית אפשר לחייבו (הגהות הגר"י וייס - הערה ה').

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב סעיף ח ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה