חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לחייב שכן להשתתף בהוצאות חיזוק יסודות הבית ולשלם דייר שהרחיב בעבר את דירתו?

תשובה:

דייר שחיזק חלק  מיסודות הבית על חשבונו לצורך הרחבת דירתו, ובעת החיזוקים לא רצו להשתתף בהוצאות כיוון שלא נזקקו לכך. אולם עתה כאשר שכן אחר מרחיב את דירתו ונהנה מחיזוק היסודות יהיה חייב לשלם לו את השתתפותו.

פוסק: הרב אליהו לוי

ספר: שו"ת משפטי אליהו

מקור: חלק א סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה