חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן וכלה רשאים ללכת לחתונה אחרת או לניחום אבלים בשבעת ימי המשתה?

תשובה:

חתן וכלה רשאים ללכת לחתונה אחרת, לניחום אבלים או לביקור חולים בשבעת ימי המשתה. וכן רשאים ללכת ללויה אבל אל ילכו לבית הקברות.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ב פרק טו סעיף סא ובהערה וכן ילקוט יוסף שובע שמחות ח"א א,יט

תשובה נוספת:

 מותר לאח צעיר להתחתן קודם אחיו המבוגר ממנו כל שהגיע לזמן
הנישואין ומצא שידוך הגון. אך פעמים שיש להורות לצעיר להמתין לאחיו
הגדול שלא יתחיל לחפש שידוך עד שאחיו הגדול ממנו ישתדך. אך פעמים
שאינו צריך להמתין לו, בפרט אחר שהגיע לגיל עשרים. והנכון לעשות בזה
שאלת חכם ומותר לחתן ללכת לחתונת תבירו וכדו' גם כשהוא בתוך ז' ימי
המשתה. וכן מותר ליולדת להשתתף בשמחת נישואין של קרובותיה או
שכניה ויש החוששין לעין הרע והכלה מחליפה סיכת ראש עם היולדת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שובע שמחות פרק א, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה