חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירים כף חלבית שהוכנסה בקדירת בשר שעל גבי האש ולהפך ?

תשובה:

תבשיל חלבי או בשרי המתבשל על גבי האש ובטעות נתחבה לתוכו כף "בת יומה" מהמין השני, אם יש בתבשיל פי שישים כנגד החלק שנתחב מן הכף לתוך הסיר, אזי התבשיל והסיר מותרים והכף צריכה הכשרה בהגעלה, אם לא היה שישים אזי התבשיל והסיר אסורים.
ואם הכף אינה "בת יומה" אזי אפילו אם אין בתבשיל פי שישים כנגד הכף, התבשיל והסיר מותרים והכף צריכה הכשרה בהגעלה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק י' סעיפיפ עו-עז

תשובה נוספת:

כף (או מזלג) חלבי שהוכנס בטעות לקדירה שיש בה בשר העומדת על גבי האש, יש להכשיר את הכף, דהיינו להגעילה במים רותחים העומדים על האש.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: סימן סה סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה