חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

התוקע בשופר לחולה, מתי יש לתקוע ומי יברך על התקיעות?

תשובה:

התוקע לחולה יברך ויוציא ידי חובת החולה גם אם בעל התוקע כבר יצא ידי חובתו.

ספר: שולחן ערוך

מקור: הרמ"א סימן תקפב' סעיף א

תשובה נוספת:

עדיף לתקוע לחולה אחרי שבעל התוקע תקע בבית הכנסת והוציא ידי חובה את המתפללים וגם הוא יצא ידי חובה, כל זאת גם אם החולה יצטרך לאכול לפני ששמע את התקיעות. נכון יותר שאם בעל התוקע יצא כבר ידי חובתו שהחולה יברך.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ז' שאלה לו וכן בכף החיים סימן תקפב' שם אות כא. וכן סימן לה על פי כף החיים וגם לצאת ידי הדעות השונות.

תשובה נוספת:

עדיף שיתקע לרבים לפני שיתקע לחולה, ונהגו הספרדים שאם תוקע בכל אופן לחולה לפני כן יכוון במפורש שלא לצאת ידי חובת תקיעות אלה. והאשכנזים מתירים לתקוע לחולה ללא תנאי אולם אם בעל התוקע כבר יצא ידי חובה, או שמתכוון שלא לצאת ידי חובה אזי עדיף אם אפשר שהשומע יברך.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק ז' סעיף ח וראה משנה ברורה סימן תקפה' סק"ה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה