חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לנתק בשבת את החיבור למערכת אזעקה לחברת שמירה, משטרה וכו'?

תשובה:

טוב יותר להיות מחובר  לחברת שמירה המעסיקה גויים, מכל מקום נהגו רבים להמשיך להיות מחוברים גם בשבת למוקדי אבטחה, הגם שחלק מהשומרים שם הם יהודים, שהרי הדבר גובל גם בפיקוח נפש.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק י סימן ו וסוף סימן ז, ראה שולחן שלמה, סימן שכט ס"ז עמודים קנה- קנו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה