חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייב לקיים מצוות הכנסת אורחים כאשר אשתו מנגדת לכך?

תשובה:

אם אשתו מסתייגת מהכנסת אורחים, יש לפייסה בדברים ובמתנות ובעת הצורך אף מותר לשנות בדברים, ויגיד שיש איזה ריווח מסויים מכך וכו'.
אם קשה לאשה לטרוח עבור האורחים, ויש לה צער מכך, אזי היא רשאית למחות ולכן לא יכניסם ללא הסכמת אשתו.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן ו סעיף טז. סימן ז סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה