חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג אדם כאשר קיימת התנגדות משפחתית שיתרום כלייתו?

תשובה:

גם כאשר אשתו מתנגדת לתרומתו, מידת חסידות היא לתרום (אלא אם יגרום הדבר חלילה לגירושין) . ואם מדובר במקרה שרוצה למכור את הכליה תמורת כסף בגלל מצוקה כספית של המשפחה, אזי נראה שאין לעשות זאת בניגוד לרצון האשה.
וכן במקרה שהורים מתנגדים שבנם יתרום כליה אינו חייב להתחשב בדעת ההורים,  כיון שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו  קיים עולם ומלואו. אולם אם הוריו עלולים לחלות ולההסתכן מתוך עגמת נפש בגין תרומתו אזי ישמע בקולם.
אשה הרוצה לתרום כליה ובעלה מתנגד, מסתבר שלא יכולה למנוע ממנו לגרשה, אך מסתבר גם שאינו יכול למנוע ממנה לתרום כליה ובפרט כשרוצה לתרום לאחיה.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: שיעורי תורה לרופאים

מקור: חלק שני סימן קמג וכן סימן קמד עמוד 546 וכן סימן קמג עמוד 539

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה