חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש להתנהג בים ובבריכה בעניין הלבוש?

תשובה:

מותר ללמוד בספרי קודש בחוף הים ובריכה למרות שמצויים שם אנשים בבגדי ים.

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: קדושים תיהיו

מקור: פרק ז סעיף א, הערה 35 בשם שערים מצויינים ההלכה סימן ה ס"ק ח

תשובה נוספת:

בתוך המים אין צורך לכסות את הראש. לאחר סיום הרחצה, יש לחבוש כיסוי ראש, אין חובה ללבוש ציצית. בעת ברכת המזון לא יברך בגוף חשוף.

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: קדושים תיהיו

מקור: פרק ז סעיף א, יא

תשובה נוספת:

לכתחילה ראוי ללכת עם כובע בשפת הים והמקל יש לו על מי לסמוך. ובתוך המים אינו צריך לכסות ראשו כיון שזה דומה לבית מרחץ, אם רוצה לברך במים יכסה ראשו.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן ב סעיף א

תשובה נוספת:

הנמצא במקווה או בחוף הים אינו חייב בכיסוי ראש, הגם שמידת החסידות ראוי שכן יכסה את ראשו.

פוסק: הרב דוד כהן

ספר: אור ההלכה

מקור: סימן קנא סעיף ו, הרב אוריאל עמר

תשובה נוספת:

אין איסור ללמוד בספרי קודש בשפת הים ובריכה. כמובן שעדיף שיכסה את עצמו.
מאידך, אסור להתפלל אם אין כל גופו מכוסה.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א וראה שו"ע סימן עא' סעיף א וסימן צא סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כיסוי ראש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה