חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה יש לשים לב ברחצה בים ובבריכה?

תשובה:

מותר ללמוד בספרי קודש בחוף הים ובריכה למרות שמצויים שם אנשים בבגדי ים.

פוסק: הרב שמואל כץ

ספר: קדושים תיהיו

מקור: פרק ז סעיף א, הערה 35 בשם שערים מצויינים ההלכה סימן ה ס"ק ח

תשובה נוספת:

אין איסור ללמוד בספרי קודש בשפת הים ובריכה. כמובן שעדיף שיכסה את עצמו.
מאידך, אסור להתפלל אם אין כל גופו מכוסה.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א וראה שו"ע סימן עא' סעיף א וסימן צא סעיף א

תשובה נוספת:

לכתחילה ראוי ללכת עם כובע בשפת הים והמקל יש לו על מי לסמוך. ובתוך המים אינו צריך לכסות ראשו כיון שזה דומה לבית מרחץ, אם רוצה לברך במים יכסה ראשו.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן ב סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כיסוי ראש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה