חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להתעטף בטלית בעת אמירת סליחות בלילה?

תשובה:

מנהג אשכנז חזן הסליחות צריך להתעטף בטלית, לכבוד התפילה והציבור, ולמנהג תימנים כל הציבור מתעטף בטלית.

למנהג ספרדים, החזן אינו צריך להתעטף בטלית, כך הוא בתפילת מנחה וקל וחומר בתפילת ערבית וסליחות שמתקיימים בלילה. אמנם כאשר החזן אינו לבוש בלבוש מכובד, כגון שאין לו חליפה, נכון שיתעטף בטלית.
אם התפילה בלילה, החזן שמתעטף בטלית אינו מברך עליה, משום שיש בזה ספק, שלדעת הרא"ש צריך לברך על טלית בלילה, ולדעת הרמב"ם אין מברכים, וספק ברכות להקל (לבוש תקפא, א; ועיין מ"ב ו). ויש מדקדקים להתעטף בטלית של חבר, תוך שהם מכוונים שלא לקנותה, וכיוון שטלית שאולה פטורה מציצית, לכל הדעות אין מברכים עליה (ט"ז תקפא, ב).

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ימים נוראים פרק ה סעיף ז מ"ב יח, ב, שעה"צ תקפא, ג . מקראי קודש א, הערה לה. הובא בהלכה יומית הר ברכה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה