חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רשאי דייר להתנגד להתקנת מזגן בקיר חיצוני, על ידי אחד השכנים ?

תשובה:

המתקין מזגן בקיר חיצוני של הבניין, ידאג שמיקום ההתקנה לא יגרום לשינוי בולט בחזות הבניין מעבר למקובל כיום, וכן שלא יווצר רעש מעל המקובל או מטרד יתר לאחד השכנים. 
אם אחד השכנים יוכיח שהדבר גורם לו נזקים מיוחדים אזי יוכל למנוע את ההתקנה.

פוסק: הרב אפרים משה הלוי קורנגוט

ספר: הלכות הבית המשותף

מקור: פרק י סעיף כא -כב ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה