חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לעשות התרת נדרים כאשר אינו יכול להמשיך להפריש מעשר כספים?

תשובה:

אם אדם נהג פעם אחת לתת מעשר והיה בדעתו לנהוג
כן לעולם, מאז והלאה חייב לנהוג הכי, ואם רואה דאינו ביכלתו
צריך התרה, אבל אם לא היה בדעתו לנהוג כן לעולם, אז אם נהג כן
ג' פעמים נעשה נדר וצריך התרה דמסתמא כיון דנהג הכי ג' פעמים
דעתו להמשיך לעולם, אבל אם התנה בלי נדר מתחילה מהני ואין צריך
התרה.

פוסק: הרב שבתי שלמה וויגדער

ספר: ליקוטי הלכות על צדקה

מקור: צדקה, סימן רמט סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה