חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות התרת נדרים באמצעות הטלפון?

תשובה:

יש להתיר נדרים בפני המתירים ( שו"ע יו"ד רכח, טז), אולם בשעת הדחק כשאין פתרון אחר מותר לעשות זאת דרך הטלפון, כי יש שהתירו לעשות זאת דרך מכתב, בתנאי שחוקרים היטב ושהדיינים שומעים במיקרפון כולם כאחד.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב' עמוד 94 וראה שו"ת שבט הקהתי ד' סימן רלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טלפון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה