חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לקראת פסח, ניתן לעשות התרת נדרים מאיסור קטניות ואורז?

תשובה:

לאשכנזים אין כל היתר להתיר אכילת קטניות וכל כיוצא בזה. אולם ספרדים שנהגו איסור באכילת אורז ורוצים להקל מחמת חולי וכו' יכולים לעשות התרת נדרים כיון שספרדים לא קבלו גזירה ממש על אכילת קטניות אלא יש שנהגו בזה מצד זהירות.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חלק ב עמוד נה הובא בהלכה יומית של מרן.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה