חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם במצות "ואהבת לחברך כמוך" הכוונה שאדם חייב לאהוב את חברו ממש כפי שאוהב את עצמו?

תשובה:

אין חיוב על האדם לאהוב את חברו ממש כפי שאוהב את עצמו, שהרי כבר נאמר "חייך קודמים לחיי חברך". אלא שכוונת התורה לאהוב את חברו במעשים, דהיינו שמה ששנאוי עליך אל תעשה לחברך, וכן בחיוב לעסוק ולטרוח עבורו בעת הצורך אולם לא כפי שהיה טורח עבור עצמו.

פוסק: הרב אברהם דור

ספר: שו"ת אדרת תפארת

מקור: חלק ג סימן סח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין אדם לחברו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה