חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר למכור ויסקי (כשר במהלך השנה) לגוי לפני פסח?

תשובה:

ראוי לבער, אולם במקום הפסד מרובה ניתן להקל ולמכור.

הערת מנהל האתר:
בתל תלפיות סג' עמוד עב במאמר של הרב אליהו דרייפוס הוא מביא שהרב שך מכר לפני פסח בקבוק וויסקי לגוי.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: ניסן תשע"ג גליון 99 הרב מרדכי וולנוב

תשובה נוספת:

מה למכור בפסח ומה לזרוק -

פורסם בערוץ 7 – הרב שמואל אליהו  http://www.inn.co.il/News/News.aspx/295154

בטבלה שהכין הרב אליהו מחולקים המוצרים למספר סוגים: 

  • מוצרים שאין בהם כל חשש חמץ, אבל לא הוכשרו לפסח - אין צורך למכור אותם. טוב להצניע את המוצרים הללו בארון סגור שכתוב עליו "לא לפסח". על ארון זה ראוי לא לכתוב "חמץ", כי המוצרים הללו אינם חמץ (יש מקפידים שלא להזכיר את המילה "חמץ" בפסח).
  • מוצרים שיש בהם תערובת חמץ או חשש לתערובת חמץ - איסורם מדרבנן. אפשר למכור את המוצרים הללו במכירת החמץ, גם לפי הדעות שמחמירות שלא לכלול במכירה מוצרי חמץ גמור (כלומר, שיש בהם "כזית" דגן בתערובת).
  • מוצרים שיש בהם חמץ גמור, ושיעור החמץ גדול מ"כזית" - יש מתירים לכתחילה למכור לנוכרי ולסמוך על המכירה גם כשהם בבית היהודי, אך לדעת הרב זצ"ל טוב לזרקם או לתת אותם במתנה לפני הפסח.
  • מוצרים שאפשר להשתמש בהם - כל המוצרים שמדובר עליהם ברשימה זו הם מוצרים ללא הכשר מיוחד לפסח. אבל אם יש הכשר מיוחד לפסח – האמור ברשימה זו לא תופס לגביהם.

 

הרב ציין כי הכנת הטבלה נעשתה בעזרת הנתונים מהרב משה כץ מארגון "כושרות" ומהרב חגי בר גיורא מהרבנות הראשית לישראל.

 

 

 

ספר: ערוץ שבע

מקור: הרב שמואל אליהו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה