חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשכיר דירה לזוג לא נשוי?

תשובה:

מותר להשכיר דירה לזוג לא נשוי, ואין בזה איסור "לפני עוור לא תתן מכשול".

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ח פרק יח סעיף א וראה אגרות משה יו"ד עב בענין השכרת אולם. וראה מים חיים סימן סד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה