חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מזמנים בעת טייסה??

תשובה:

הסועדים ברכב, בספינה או במטוס מצטרפים לזימון אף תוך כדי נסיעה. כמובן בתנאי שהם מקובצים גם אם לא בשולחן אחד, אכלו יחד בתחילה או בסוף הסעודה. (וקבעו באמירה יחד את מקום אכילתם כאשר לא אוכלים בשולחן אחד).

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ה' סעיף כט (וראה גם הערות סח, עו)

תשובה נוספת:

1- קבוצת מטיילים הנוסעת במטוס, ברכבת וכו' ואכלו ארוחה, יזמנו בקבוצה אחת אם היושבים במקום אחד רואים את היושבים במקום השני, ואף יכולים לשמוע את ברכת המזון.

2. מטיילים אלו יזמנו רק אם קבעו לאכול יחדיו, כגון שהמדריך או הדייל הכריז על שעת ארוחה. אם הם עשרה לא יזמנו בשם ("נברך אלוקינו") מחמת הספק אם אכילה בנסיעה נחשבת כאכילה של קביעות. נראה שכשיושבים בספינה יכולים לזמן בשם, שהרי זו קביעות גמורה כמו אכילה בצוותא בביתם.

3. קבוצת מטיילים מצומצמת שישבה לאכול, ואחד מהקבוצה סיים לאכול, אינו רשאי לברך ללא זימון גם אם יש שלושה שיזמנו בלעדיו. אם הוא ממהר, יבקש משנים מחבריו שיפסיקו באכילתם ויזמנו יחד עימו, אך הם אינם חייבים בכך. ואם הוא ממהר מאד אפשר שיש להקל לו ללכת לפני שהם גמרו סעודתם.

4. שנים שסיימו לאכול והשלישי עדיין לא סיים, אם רוצים ללכת, השלישי חייב להפסיק לאכול ולהצטרף לזימון.

5. המפסיק לאכול כדי לענות לזימון לנוהגים כרמ"א ימתין עד שהמזמן יגיע ל"הזן את הכל" ואחר כך ימשיך.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ז סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה