חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזמן ברמקול כשמדובר בציבור גדול ולא כולם ישמעו את המזמן, או עדיף שיתחלקו לקבוצות זימון?

תשובה:

עדיף לזמן ברמקול ברוב עם מאשר להתחלק בזימון לקבוצות.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן יז

תשובה נוספת:

אם רוצים שהמזמן יזמן דרך רמקול כדי שישמעו כולס היטב, אם היו
יכולים לשמוע את קולו של המזמן גם ללא הרמקול יש להקל בזה אפילו לכתחלה,
ואם אינם יכולים לשמוע את קולו של המברך אלא על ידי הרמקול, נכון יותר שיברכו
בכמה חבורות כדי שישמעו את קול המזמן, ומכל מקום אם רצו להקל לזמן על ידי רמקול
יש להם על מה שיסמוכו.

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: חלק י שמיעת זימון סעיף י .וראה שבט הלוי חלק י סימן מ וקובץ בית הלוי ניסן תשנ"ח וכן שערי הברכה, ה, הערה קנד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה